تبلیغات
واحه ای در لحظه... - چشم به راه...

چشم به راه...

هرکودکی

بااین پیام

       به دنیا می اید

که خدا

        هنوز

از انسان نومید نیست.

"تاگور"

آنان که فانوسشان را

بر پشت می برند,

سایه هایشان پیش پایشان می افتد.

                 

 

                          *******

ماه

روشنی اش را

در سراسر

آسمان

        می پراکند

ولکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد!

               

 

                   *******   

کاریز خوش دارد خیال کند

که رودها

تنها برای این هستند

که به او آب برسانند!

   

           ******

خدا 

    نه برای خورشید

    و نه برای زمین

    بلکه برای گل هایی که برایمان می فرستد,

    چشم به راه پاسخ است.

"تاگور"                [ سه شنبه 17 بهمن 1391 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ JOLI75 R ]