تبلیغات
واحه ای در لحظه... - زندگی

زندگی

                         

                      به بوسه های دو عاشق با وحشت نگاه میکنیم

                  ولی در هنگام اعدام یک مجرم همگی جمع میشویم

                         زندگی با چنین مردمانی سخت است.

 

 [ سه شنبه 8 اسفند 1391 ] [ 03:09 ب.ظ ] [ JOLI75 R ]