تبلیغات
واحه ای در لحظه... - صدای تــــــــو...

صدای تــــــــو...

 

                        صدای تــــــــــــــــــــــو....

 

                              د لـــــم یــــک اتــــفــــاق مــــیـــــخــــواهــــد

                                 

          

                                 یــــک تـــــلفن نآ آشــــنا

                 

      

                  بــــا بــــی مِـــــیـــــلــــی تـــــمـــام جــــوابـــ دهـــــم

 

                                                                            و

                                         

 

                                                            صــــداِی تـــــو.........  [ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ JOLI75 R ]