تبلیغات
واحه ای در لحظه... - .

.

خب اینم معنی جمله پست پایینی:

ویلیکا شدم:اویزون شدم

اَ میلو:ب میله

سوک:دست کاری

قال:لانه

بِز گُلتی:از این زنبورای بزرگا هست راه راه زرد و قهوه ای هستن
منظور اوناست.

زدوم:نیشم زد

وووری شدم:گیج شدم

گلوپیلیت:غلت خوردن

ر ِخ:لجن

اینم جمله ی کاملش:

رفتم اویزون میله شدم دستکاری

لونه ی زنبور کردم,نیشم زد,گیج شدم

غلت خوردم غلت خوردم رفتم تو جوب پر از لجن.

             
[ دوشنبه 24 تیر 1392 ] [ 06:02 ب.ظ ] [ JOLI75 R ]