تبلیغات
واحه ای در لحظه... - خاطره...

خاطره...

تو کلاس داشم با دوستم پچ پچ میکردم

معلمم اومد با خط کش بهم اشاره کرد و گفت:

ته این خط کش ی ادم ابله وجود داره!!!

منم گفتم:خانوم کدوم تهش؟!؟!؟!

نمیدونم چی شد که اخراجم کرد!!


[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 03:19 ب.ظ ] [ JOLI75 R ]